Preview Mode Links will not work in preview mode

Ekstrempodden

Mar 20, 2018

Hva får en profesjonell jazzmusiker til å ville spille på 7 av verdens høyeste fjelltopper?

I dagens episode snakker jeg med en litt annerledes musiker. Han reiser rundt og deler scene med noen av verdens beste artister, og i tillegg til 250 reisedøgn driver han med ultrautholdenhetskonkurranser. Han gjør IRONMANS...


Mar 5, 2018

Hva får en person til å sette utfor de bratteste bakkene i terrenget på en sykkel med kun et mål for øye? Nemlig det å vinne uansett risiko? På spørsmålet om han har truffet et tre i sin karriere: kommer det en god latter fra Thomas "Ja det er ofte!, man går god teknikk på det etter hvert"

Dagens gjest er...