Preview Mode Links will not work in preview mode

Ekstrempodden

Mar 13, 2019

Se for deg at du har planlagt din tids største bragd! Du skal være første kvinnen over sydpolen i fotsporene til Amundsen fordi du har en drøm du vil gjennomføre. Underveis må du bytte partner og dere kommer meget dårlig overrens. Det er lite å snakke om underveis og når du endelig kommer til mål skal du jobbe...


Mar 1, 2019

Vi er innom:

Vanlige mennesker kan gjøre ekstrem ting!

Islandske gener

Treningsstrategi

Ha det livsstil!

Thorxtri

Hva som er Inspirasjon og motivasjonen